Vloeistofdicht

Vloeistofdichte vloeren

 

Is uw bestaande vloer vloeistofdicht? Veel bedrijven worden tegenwoordig geconfronteerd met deze vraag. Het is een belangrijke vraag, want in bijna alle situaties kan de bestaande vloer aangepast worden om aan de nieuwe milieuwetgeving te voldoen. KERIUM heeft de kennis en ervaring om uw bestaande vloer aan te passen aan de nieuwe eisen en deze vloer te voorzien van een zgn VVV-Verklaring.

Wet Milieubeheer

Volgens de Wet Milieubeheer moet een vloeistofdichte vloervoorzienig aanwezig zijn in die gevallen waar met bodemverontreinigende stoffen wordt gewerkt.
Een vloeistofdichte vloer beschermt de bodem tegen lekkages en vervuiling van de gebruikte stoffen.

Advies / Uitvoering

KERIUM beoordeelt de vloer op basis van CUR/PBV-Aanbeveling 44, waarbij van belang is dat alle onderdelen van de vloer geïnspecteerd worden. Hierbij wordt aandacht besteed aan:

  • aantasting van de vloer
  • vloer-wandaansluitingen / doorvoeringen
  • indringing van de vloer
  • scheurvorming van de vloer
  • afwatering van de vloer c.q. afschot
  • hechting van de ondervloer
  • gebreken die de vloeistofdichtheid in gevaar brengen

Op basis van de inspectie wordt een adviesrapport gemaakt en een prijsaanbieding van de werkzaamheden. Na opdracht voert KERIUM de werkzaamheden uit, waarbij naast het vloersysteem ook het nodige kitwerk, dorpels e.d. wordt aangebracht.

VVV-Verklaring / Keuringscertificaat

Na uitvoering van de werkzaamheden wordt de vloer gekeurd dooreen onafhankelijk deskundig inspecteur,ingeschreven bij de Stichting ODI/VDV.

Deze inspectie wordt uitgevoerd op basis van UR/PBV-Aanbeveling 44, waarna bij goedkeuring de VVV-Verklaring c.q. het keuringscertificaat door KERIUM aan de klant wordt verstrekt.

Inmiddels heeft KERIUM vele tevreden opdrachtgevers, waarvoor zij de VVV-Verklaring heeft verzorgd. Wilt u meer informatie ontvangen over vloeistofdichte vloeren met een VVV-Verklaring, vul dan uw gegevens in bij contact

KERSIL TOP

Betonverdichter met uitstekende bescherming van betonvloeren. Stofvrij eenvoudig in onderhoud.

Galerijvloer

Een balkon of galerij wordt extra belast door weersinvloeden en zon (UV-straling).

Design vloeren

Aan designvloeren in winkels en bedrijven worden hoge esthetische eisen gesteld.

Bel voor meer informatie: (0)341 356 448