HACCP

Voedsel- en hygiëne en veiligheid

 

Volgens de Warenwet moet elk voedingsmiddelenproducerend bedrijf een HACCP-plan hebben. Dit plan moet de zekerheid geven van een verantwoorde productie, zodanig dat geen stoffen in uw producten komen, die daarin niet thuis horen.

Bij de vaststelling van het HACCP-plan dient u rekening te houden met vloeren en wanden ten aanzien van aspecten, zoals:

  • micro biologische
  • physio chemische
  • hygiënische
  • persoonlijke veiligheid
  • desinfecteren

Advies / Uitvoering

KERIUM adviseert u professioneel en onafhankelijk bij de keuze van wand- en vloerafwerking in de productieruimten.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden enkel oplosmiddelvrije producten gebruikt, die zonodig geur- en smaakvrij zijn.

Wilt u informatie ontvangen over bovengenoemde HACCP-systemen? Vul dan uw gegevens in bij contact.

KERSIL TOP

Betonverdichter met uitstekende bescherming van betonvloeren. Stofvrij eenvoudig in onderhoud.

Galerijvloer

Een balkon of galerij wordt extra belast door weersinvloeden en zon (UV-straling).

Design vloeren

Aan designvloeren in winkels en bedrijven worden hoge esthetische eisen gesteld.

Bel voor meer informatie: (0)341 356 448